تماس با ما

کاخ اعظم

  • مدیریت : سیدی
  • آدرس : مشهد - شاندیز - خیابان مدرس - مدرس 5
  • تلفن همراه : 09153153932 09153141830
  • تلفن ثابت : 05135593080
  • پست الکترونیک : --------
  • وب : kakhazam.ir